Sistem Yazılımları

Fen İşleri Yazılımı

Fen işleri Yazılımı İlçe Belediyelerin Fen işleri müdürlüğünün ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanmış bir harita uygulamasıdır.

Yol güzergahları veya diğer çalışma alanlarının durumu harita üzerinde işaretlenebilmekte ve yapılan işlemler veritabanına aktarılmaktadır.

Hangi çalışma alanında daha önce ne tür çalışmaların yapıldığı ve sonuçlarıyla ilgili bilgilerinde tutulduğu bu program geniş bir sorgulama yapısına sahiptir.