Sistem Yazılımları

Kentsel Dönüşüm Projesi

İlçe Belediyelerin Deprem Odaklı Kentsel Dönüşüm Projesi çerçevesinde hazırlanan bu harita portalı internet üzerinden kullanıcı adı ve şifre ile ulaşılabilmektedir.

Portal üzerinde binalara ait bilgiler tutulmakta ve deprem puanları her bina için harita üzerinde risk durumuna göre renklendirilmek suretiyle gösterilmektedir.

Adres Arama, Önemli Yer Arama, Parsel Arama ve en önemlisi Riskli binaların aranmasıyla ilgili sorgulama ekranları bulunmaktadır.

Harita üzerinden de bilgi alınabileceği programda geniş deprem risk raporları ve analizlerde sunulmaktadır.